banner

ประกาศ จาก สพป.พิจิตร เขต 1


       ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป สพป.พิจิตร เขต 1 ใช้มาตรการลดจำนวนบุคลากรทำงาน ณ สำนักงานลง โดยให้บุคลากรสลับกันทำงานที่บ้าน แต่ท่านยังติดต่อประสานงานได้ตามปกติ (แนะนำว่าควรใช้เทคโนโลยีเป็นหลัก) บุคลากรที่อยู่ประจำสำนักงานได้แก่ ผอ.สพป. รอง ผอ.สพป.ทุกท่านและ ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม

       มีปัญหาในการประสานงานอย่างใด สามารถแจ้ง ผอ.สพป.ได้โดยตรง

หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา คลิก
PLC คลิก
การปรับปรุงแนวปฏิบัติการรับรองคุณวุฒิ คลิก
เงินเพิ่มพิเศษ คลิก
เงินทุนหมุนเวียน คลิก
ขอทบทวนมติ ก.ก.ศ. ว 13/2556 คลิก

 

ข่าว สพป.พิจิตร เขต 1

ข่าว สถานศึกษา

จดหมายข่าว

ประกาศรับสมัคร สอบ ย้าย โอน

ประกาศ

ประกาศสอบราคา