สพป.พิจิตร เขต 1 ทำ MOU ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและมอบนโยบายการบริหารงาน

เมื่อ 14 สิงหาคม 2563 ที่ห้องประชุมชาลวัน ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 เป็นประธานการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด เพื่อลงนามบันทึกข้อตกลง MOU การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบความสามารถของผู้เรียนในระดับชาติ RT NT O-NET ปีการศึกษา 2563 มอบเกียรติบัตร มอบนโยบายการบริหารงานและขับเคลื่อนการบริหารจัดการงานตามภารกิจทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารงานวิชาการ ด้านการบริหารงานงบประมาณ  ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการบริหารงานทั่วไป