ข้อมูลผู้บริหาร สพป.พิจิตร เขต 1

ดร.ผกาภรณ์  พลายสังข์
ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1
092-945-4939
pakabhorn@phichit1.go.th

ว่าที่พันตรี สุวิศิษฏ์ กันทา
รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1
092-945-4939
suvisit@phichit1.go.th

นางสาวบุญครอง กุลดี
รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1
08-1973-5744
boonkrong@phichit1.go.th

นายสิทธิศักดิ์ เทศประสิทธิ์
รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1
09-7920-6949
sitthisak@phichit1.go.th

 

ว่าที่ร้อยเอกไพบูลย์ ยกให้
รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1
09-4209-0672
phaiboon@phichit1.go.th