ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลจำนวนนักเรียน ห้องเรียน ครู แยกเพศ ข้อมูล ณ  10  พฤศจิกายน 2562

ที่โรงเรียนตำบลอำเภอนร.ชนร.ญรวมห้องเรียนครู ช.ครู ญ.รวม
1ชุมชนวัดคลองคะเชนทร์คลองคะเชนทร์เมืองพิจิตร92711631221214
2วัดดงชะพลูคลองคะเชนทร์เมืองพิจิตร4225678-33
3วัดคลองโนนคลองคะเชนทร์เมืองพิจิตร72691411221012
4บ้านสวนแตงฆะมังเมืองพิจิตร3018489235
5วัดฆะมังฆะมังเมืองพิจิตร2016368---
6วัดดงกลางดงกลางเมืองพิจิตร1541392931131316
7วัดเขารูปช้างดงป่าคำเมืองพิจิตร5246988156
8บ้านบึงตะโกน (ธนาคารกรุงเทพ 1)ท่าหลวงเมืองพิจิตร77721498268
9บึงสีไฟท่าหลวงเมืองพิจิตร2514398-33
10วัดวังมะเดื่อท่าฬ่อเมืองพิจิตร117188112
11บ้านท่าฬ่อ(ครุฑวิทยากรณ์)ท่าฬ่อเมืองพิจิตร8392175103710
12อนุบาลพิจิตรในเมืองเมืองพิจิตร1036102020565766672
13อนุบาลเมือง(ท่าหลวงสงเคราะห์)ในเมืองเมืองพิจิตร756313891910
14ชุมชนบ้านวังกลมบ้านบุ่งเมืองพิจิตร79571368178
15วัดบ้านบุ่งบ้านบุ่งเมืองพิจิตร158236112
16บ้านไดชุมแสงบ้านบุ่งเมืองพิจิตร2132538-33
17วัดหนองไผ่บ้านบุ่งเมืองพิจิตร3852909415
18วัดราชช้างขวัญปากทางเมืองพิจิตร2726538-44
19วัดยางคอยเกลือปากทางเมืองพิจิตร2220428-44
20บ้านหนองถ้ำป่ามะคาบเมืองพิจิตร2729569123
21วัดเนินสมอ(พินิจวิทยา)ป่ามะคาบเมืองพิจิตร2729569-22
22บ้านท่ามะไฟป่ามะคาบเมืองพิจิตร1912318-22
23วัดป่ามะคาบ(สามัคคีพิทยาคาร)ป่ามะคาบเมืองพิจิตร1511493001261016
24วัดดานคุรุราษฎร์อุทิศไผ่ขวางเมืองพิจิตร4220628-44
25บ้านเมืองเก่าเมืองเก่าเมืองพิจิตร3434688145
26พิจิตรอนุสรณ์เมืองเก่าเมืองพิจิตร31386911-44
27วัดท่าข่อยเมืองเก่าเมืองพิจิตร2619459123
28วัดหาดมูลกระบือย่านยาวเมืองพิจิตร92741661211112
29บ้านวังกระดี่ทองย่านยาวเมืองพิจิตร604410411369
30วัดหงษ์ย่านยาวเมืองพิจิตร2410348112
31วัดโรงช้าง(ธรรมกิตต์วิทยา)โรงช้างเมืองพิจิตร2723508112
32บ้านวังทับยาโรงช้างเมืองพิจิตร2224468-33
33บ้านสายคำโห้สายคำโห้เมืองพิจิตร43367911156
34บ้านน้อยสายคำโห้เมืองพิจิตร3728658134
35บ้านเนินยาวหัวดงเมืองพิจิตร2029496123
36บ้านหัวดงหัวดงเมืองพิจิตร107721798358
37วัดลำชะล่าหัวดงเมืองพิจิตร610166---
38วัดหนองนาดำพิทยาหัวดงเมืองพิจิตร51409112167
39อนุบาลวังทรายพูนวังทรายพูนวังทรายพูน2271984251861319
40เนินหัวโล้หนองยางพิทยาคมวังทรายพูนวังทรายพูน1731533261241216
41บ้านทุ่งโม่งวังทรายพูนวังทรายพูน4445898235
42วัดหนองปล้องหนองปล้องวังทรายพูน5938976235
43วัดใหม่สามัคคีธรรมหนองปล้องวังทรายพูน1522378-33
44บ้านท่ากระดานหนองปลาไหลวังทรายพูน309397112
45บ้านหนองปลาไหลหนองปลาไหลวังทรายพูน44267010167
46บ้านคลองสะแกป่าหวายหนองปลาไหลวังทรายพูน2927569123
47บ้านยางสามต้นหนองพระวังทรายพูน62741368358
48บ้านหนองพระหนองพระวังทรายพูน8970159113912
49ชุมชนวัดหนองลากฆ้อนหนองพระวังทรายพูน71661378268
50บ้านดงเสือเหลืองดงเสือเหลืองโพธิ์ประทับช้าง68791478268
51บ้านหนองขานางดงเสือเหลืองโพธิ์ประทับช้าง1311247-22
52บ้านนาพิบูลพิทยาดงเสือเหลืองโพธิ์ประทับช้าง60511118246
53วัดเนินพยอมดงเสือเหลืองโพธิ์ประทับช้าง2120418134
54บ้านหนองพง สาขาบ้านบ่อบิ้งเกลือทุ่งใหญ่โพธิ์ประทับช้าง1918379112
55บ้านหนองพงทุ่งใหญ่โพธิ์ประทับช้าง90721621131013
56บ้านห้วยคำตาลทุ่งใหญ่โพธิ์ประทับช้าง914239112
57อนุบาลโพธิ์ประทับช้าง(ทุ่งใหญ่)ทุ่งใหญ่โพธิ์ประทับช้าง1951593542151318
58บ้านทุ่งประพาสทุ่งใหญ่โพธิ์ประทับช้าง1813318235
59บ้านห้วยน้อยทุ่งใหญ่โพธิ์ประทับช้าง3334678235
60บ้านเนินขวางเนินสว่างโพธิ์ประทับช้าง1481072551141216
61บ้านเนินพลวงวิทยาเนินสว่างโพธิ์ประทับช้าง69611301211112
62บ้านหนองสะแกเนินสว่างโพธิ์ประทับช้าง1241072311141014
63บ้านมาบมะไฟเนินสว่างโพธิ์ประทับช้าง27305712235
64บ้านหนองคล้าเนินสว่างโพธิ์ประทับช้าง2023439123
65วัดบ้านไผ่ท่าโพใต้ไผ่ท่าโพโพธิ์ประทับช้าง6453117117714
66วัดบ้านลำนังไผ่ท่าโพโพธิ์ประทับช้าง2628548235
67วัดไผ่รอบไผ่รอบโพธิ์ประทับช้าง1511268112
68วัดหนองหลวงไผ่รอบโพธิ์ประทับช้าง93831761121214
69วัดสระประทุม(มิตรภาพที่ 54)ไผ่รอบโพธิ์ประทับช้าง99751741471118
70บ้านหนองหัวปลวกไผ่รอบโพธิ์ประทับช้าง9372165115813
71บ้านหนองไม้แดงไผ่รอบโพธิ์ประทับช้าง1615318112
72บ้านใดโพธิ์ไผ่รอบโพธิ์ประทับช้าง2325488123
73วัดท่าบัวทองโพธิ์ปะทับช้างโพธิ์ประทับช้าง15213929194711
74บ้านโพธิ์ประทับช้างโพธิ์ปะทับช้างโพธิ์ประทับช้าง3824628224
75บ้านบึงโพธิ์โพธิ์ประทับช้างโพธิ์ประทับช้าง3824628213
76บ้านโพธิ์ประทับช้าง สาขาบ้านวังกระโดนโพธิ์ประทับช้างโพธิ์ประทับช้าง100105-11
77ชุมชนวัดวังจิกวังจิกโพธิ์ประทับช้าง77821591221113
78ชุมชนบ้านกำแพงดินกำแพงดินสามง่าม10012022082911
79บ้านท่าแหกำแพงดินสามง่าม4041819235
80วัดศรีศรัทธารามกำแพงดินสามง่าม3435698134
81วัดเนินปอเนินปอสามง่าม58421008145
82บ้านมาบแฟบเนินปอสามง่าม69501198336
83บ้านยางห้าหลุมเนินปอสามง่าม4733808134
84สระยายชีมิตรภาพที่ 79เนินปอสามง่าม838116481910
85บ้านเนินพยอมเนินปอสามง่าม1911307-22
86วัดบ้านใหม่รังนกสามง่าม2827559-33
87บ้านรังนก (ประชาพิทักษ์)รังนกสามง่าม71531248-88
88วัดจระเข้ผอมรังนกสามง่าม2637638134
89บ้านหนองน้ำเขียวรังนกสามง่าม3721588224
90บ้านโนนไผ่ขุยรังนกสามง่าม1619358134
91วัดบ้านไร่สามง่ามสามง่าม5244969-66
92วัดวังแดงสามง่ามสามง่าม67621298167
93อนุบาลสามง่ามสามง่ามสามง่าม107972048369
94วัดใหม่ราษฎร์บำรุงสามง่ามสามง่าม2114358213
95บ้านหนองโสนหนองโสนสามง่าม2011823831621517
96บ้านป่าแซงหนองโสนสามง่าม70561268369
97บ้านมาบกระเปาหนองโสนสามง่าม92761681151116
98บ้านสุขสำราญหนองโสนสามง่าม5870128115813
99บ้านไผ่ใหญ่หนองโสนสามง่าม3831698235
100บึงเฒ่าวิทยาหนองโสนสามง่าม1101162261151116
101บ้านหนองจั่วคลองทรายสากเหล็ก1822408112
102บ้านหนองตะเคียนคลองทรายสากเหล็ก7180151124812
103บ้านท่าเยี่ยมท่าเยี่ยมสากเหล็ก1038318693811
104บ้านวังอ้อท่าเยี่ยมสากเหล็ก92941861131316
105บ้านวังทับไทรวังทับไทรสากเหล็ก6355118112911
106บ้านตลุกหินวังทับไทรสากเหล็ก3025558224
107บ้านหนองสองห้องวังทับไทรสากเหล็ก1713308-22
108บ้านท่าพิกุลสากเหล็กสากเหล็ก5034849213
109บ้านทุ่งสำราญสากเหล็กสากเหล็ก3122539-33
110อนุบาลสากเหล็กสากเหล็กสากเหล็ก3502966462472128
111บ้านถ้ำคะนองสากเหล็กสากเหล็ก1815336112
112บ้านปากดงสากเหล็กสากเหล็ก3235679-44
113บ้านคลองทรายราษฎร์อุทิศหนองหญ้าไทรสากเหล็ก46107-22
114บ้านคลองทรายใหญ่หนองหญ้าไทรสากเหล็ก64601249347
115วัดบ้านนาบ้านนาวชิรบารมี4223658235
116บ้านปลวกสูงบ้านนาวชิรบารมี68551239167
117วัดโนนสะเดาบ้านนาวชิรบารมี796814711-1010
118บ้านหนองหูช้างบ้านนาวชิรบารมี1471312781151116
119บ้านนิคมบ้านนาวชิรบารมี90751658167
120บ้านหนองขาวบึงบัววชิรบารมี2181753931251318
121บ้านยางตะพายบึงบัววชิรบารมี58651238268
122บึงบัวพิทยาคมบึงบัววชิรบารมี1891713601331316
123บ้านยางสุขวัฒน์บึงบัววชิรบารมี3541768145
124บ้านโนนทองวังโมกข์วชิรบารมี3429638123
125บ้านหนองริ้นวังโมกข์วชิรบารมี2317408123
126วัดวังตะขบวังโมกข์วชิรบารมี4933828123
127ชุมชนบ้านหนองหญ้าปล้องวังโมกข์วชิรบารมี85691548549
128บ้านสระบรเพ็ดวังโมกข์วชิรบารมี57591168246
129บ้านบัวยางหนองหลุมวชิรบารมี65116-22
130วัดหนองหลุมหนองหลุมวชิรบารมี2637638134
131วัดกลางวงศ์มณีหนองหลุมวชิรบารมี63531168-55
132อนุบาลวชิรบารมี (ต้นประดู่)หนองหลุมวชิรบารมี3321548-33
133วัดโนนป่าแดงหนองหลุมวชิรบารมี3627638123
134บ้านยางนกกระทุงหนองหลุมวชิรบารมี16183481-1