ข้อมูลผู้บริหาร สพป.พิจิตร เขต 1

ดร.มานิตย์ นาคเมือง
ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1
เบอร์โทร 089-638-8347
Email : nakmuang4685@gmail.com

ว่าที่พันตรี สุวิศิษฏ์ กันทา
รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1
089-644-9283
suvisit@phichit1.go.th

นางสาวบุญครอง กุลดี
รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1
08-1973-5744
boonkrong@phichit1.go.th

นายสิทธิศักดิ์ เทศประสิทธิ์
รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1
09-7920-6949
sitthisak@phichit1.go.th