ทีมพัฒนา

ทีมพัฒนา

นายจักรพงษ์  สุขวิทย์  ผอ.กลุ่มอำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต ๑