ติดต่อเรา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1
เลขที่ 31/27 ถนนคลองคะเชนทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร รหัสไปรษณีย์ 66000

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) : phichi1@phichit1.go.th